Sajtóközlemény

Átadásra került a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium infrastrukturális fejlesztése

  1. augusztus 30.

Átadásra került a Széchenyi 2020 program keretében megvalósult „Infrastrukturális Fejlesztések az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban a minőségi nevelés-oktatás szolgálatában” c. projekt. A projekt teljes egészében európai uniós támogatás segítségével valósult meg. A 100%-os, vissza nem térítendő támogatásnak mértéke 765,93 millió forint volt. A kivitelező az egri székhelyű ERTAMIL Kft. 

Az ERTAMIL Kft., mint az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium európai uniós támogatásból megvalósuló infrastrukturális fejlesztésének kivitelezője átadta a kész beruházást a fenntartónak, a Zirci Ciszterci Apátságának. 

A 2016. végén kezdődött munkálatok több területen célozták meg a Zirci Ciszterci Apátság fenntartásában üzemelő, műemléki besorolású és műemléki környezetben lévő nevelési-oktatási intézmény régi, elhasználódott infrastrukturális adottságainak korszerűsítését, fejlesztését:

 

  1. Átalakítás, korszerűsítés
  2. Energetikai fejlesztés
  3. Akadálymentesítés

 

Átalakítás, korszerűsítés

 

A gimnázium Csiky utcai és Széchenyi utcai földszinti szárnyában lévő konyhában hővisszanyerős szellőzés készült, átköltözött az iskola orvosi rendelője és új elkülönítő, betegszoba került kialakításra.

A 2. emeleten az észak-déli folyosót felújították, a déli folyosószakaszhoz kapcsolódó oktatási helyiségekkel együtt, valamint az idei tanévtől új természettudományos labor várja a diákokat.

A „B” épület főlépcsőház melletti vizesblokkja került korszerűsítésre, átalakításra, akadálymentes wc és lift elhelyezésével.

Egyúttal megtörtént három udvar rendezése is, amely a természetes kőburkolat burkolás mellett, parkosítási feladatokat is jelentett. A kollégiumi udvar teljes felújításra került, mely egyben rendezvénytér funkciót is kapott, illetve az új bejárathoz igazodó teljes térburkolás, zöldkazetták, ülőkék kialakítása és növényzet telepítése is történt.

A korszerűsítés jegyében a „C” épület homlokzati és zárófödém hőszigetelése is elkészült illetve teljes nyílászáró csere történt. Megújult az elöregedett világítási és erősáramú hálózat korszerűsítése.

 

Energetikai fejlesztés

 

Mivel a telekingatlan egésze „műemlék” besorolású épület, ezért az energetikai beruházás csak korlátozottan volt elvégezhető. A „B” épület padlásfödém hőszigetelése ásványgyapottal történt. A dél-nyugati tetőszakaszon 130 napelem került elhelyezésre megújuló energia forrásként. A „C” épület teljes energetikai felújítása elkészült mely magában foglalja a fal- és födém hőszigetelést, nyílászáró cserét, osztálytermenkénti fűtésszabályozást, hővisszanyerős, a nyári kedvező légállapotokat is biztosító szellőzés kiépítésével. Az épület déli oldalán pedig hálózatra termelő 51 db napelem került elhelyezésre. A déli homlokzaton zsaluzia került elhelyezésre a nyílászárók elé a kedvezőbb árnyékolás elérésének érdekében.

 

Akadálymentesítés

 

Tekintettel a műemlékvédelem előírásaira, az épület részlegesen volt akadálymentesíthető.

A gimnázium Csiky utcai szárnyánál a bejárat mindkét oldalán készült rámpa a földszinti területek megközelítésére. A B épületen belül pedig a majdnem minden területet kiszolgáló akadálymentes lift épült.

Az épületeken belüli kisebb szintkülönbségek áthidalása – műemléki előírás alapján – mobil eszközökkel valósítható meg. Az összes szaktanterem és osztályok döntő többsége, és az összes udvar, így akadálymentesen elérhetővé vált. A lift mellett akadálymentes wc-mosdó került kialakításra.

 

A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium infrastruktúrájának korszerűsítésével az oktatási intézmény épületei, udvarai olyan terekké váltak, melyek nem csak az alapvető igények kielégítésére képesek a hétköznapok során, hanem elősegítik a jól képzett, magabiztos tudással rendelkező, egészséges diákok kinevelését. A fejlesztés megvalósítása hozzájárul az intézmény jelenlegi törekvéseihez is, miszerint diákjaink erős, felelős, szabad és erkölcsileg helyes döntésre képes felnőttekké váljanak, akik intellektuálisan felkészültek, műveltek, felismerik az igazi értékeket, és készek tenni másokért, így a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak.

 

 

 

Projekttel kapcsolatos további információ kérhető:

Révy Miklós projektmenedzser

e-mail:  zirc@ocist.hu