Szechenyi LogoEFOP-4.1.1-15-2016-00011 - Infrastrukturális fejlesztések az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban a minőségi nevelés-oktatás szolgálatában

Kedvezményezett: Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc

Projektösszeg: 765 927 952 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósítási időszak: 2016. december 1. – 2018. május 31. 

Kivitelezés helyszíne: 3300 Eger, Csiky Sándor u. 1.

A fejlesztéssel érintett ingatlan: Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A projekt részletes szakmai tartalma:

A beruházás megvalósítása a minőségi oktatáshoz szükséges infrastrukturális feltételeknek való megfelelés elérését célozza. A fő célkitűzés megvalósítását az alábbi részcélok teljesítésén keresztül valósul meg: intézménynek helyt adó épületek állapotának javítása, épületegyüttes akadálymentes elérése, rendezett, átlátható külső terek kialakítása, energetikai korszerűsítés, nevelő-oktató munka közvetlen támogatása. Az egyes részcélok elérése a következő tevékenységeken keresztül biztosítható:

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola köznevelési intézménynek helyt adó épületek állapotának javítása felújítási, korszerűsítési munkálatok elvégzésével. Ezen korszerűsítés elsősorban azért fontos, mert az épületek jelentik azt a teret, ahol a diákok hétköznapjaik jelentős részét töltik. Ha a köznevelési feladat ellátásához nem biztosított a megfelelő minőségű épített környezet, akkor bizonyítottan romlik a feladatellátás minősége, hatékonysága. Épületegyüttes akadálymentes elérése érdekében beépítésre kerül egy lift, mely az épületszintek közti átjárhatóságot könnyíti meg, valamint mobil eszközök is, melyek a kisebb szintkülönbségek áthidalását hivatottak biztosítani. A műemléki előírások figyelembe vételével egyéb akadálymentesítésre is sor kerül. Az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében van szükség a fenti feladatok elvégzésére. Rendezett külső terek megléte szintén fontos, mert a rendezést, felújítást követően új funkciót is kaphatnak és kapnak is, kellemes vizuális és esztétikai élményt nyújtó valódi szabadtéri közösségi terekként.

Az épületenergetikai korszerűsítés magába foglalja a fotovoltaikus rendszer kiépítését és beüzemelését, a C épület korszerű fűtés szabályozó és szellőztető rendszerét, födém szigeteléseket és homlokzatszigeteléseket, valamint nyílászáró felújításokat és cseréket. A homlokzat szigetelésének, valamint a nyílászárók felújításának és cseréjének azonban nem csak energetikai haszna van, hozzájárul az épület állapotának, állagának javításához, esztétikusabbá tételéhez is, méltóvá téve ezzel az épületeket a történelmi belváros műemléki környezetéhez.

Az intézményben zajló színvonalas nevelő-oktató munka támogatása érdekében sor kerül az intézmény régi eszközállományának cseréjére, egy modern, jól felszerelt természettudományos laboratórium és egy informatika terem kialakítására is. Az új eszközállomány lehetővé teszi az ismeretek gyakorlatorientált elsajátítását. Az Intézmény infrastruktúrájának korszerűsítésével az oktatási intézmény épületei, udvarai olyan terekké válnak, melyek nem csak az alapvető igények kielégítésére képesek, hanem elősegítik a magabiztos tudással rendelkező, egészséges, erős, felelős, szabad és erkölcsileg helyes döntésre képes diákok kinevelését. Akik, így a társadalom rendkívül értékes tagjaivá válhatnak.

Projekttel kapcsolatos további információ kérhető:
Révy Miklós projektmenedzser
e-mail: revymiki@gmail.com, zirc@ocist.hu
tel.: +36 70 931 9567

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

Szechenyi Logo Also