EGYH-KCP-17-P-0044 – Zirci Ciszterci Apátság székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumának bővítése
Kedvezményezett: Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc
Támogatási összeg: 200 000 000 Ft

EGYH-KCP-18-P-0005 – Zirci Ciszterci Apátság székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumának bővítése
Kedvezményezett: Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc
Támogatási összeg: 1 200 000 000 Ft

EGYH-KCP-18-P-0188 – Zirci Ciszterci Apátság székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumának bővítése
Kedvezményezett: Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc
Támogatási összeg: 1 200 000 000 Ft

EGYH-EKF-21-P-0018 – Ciszterci Szent István Gimnáziumának bővítése
Kedvezményezett: Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc
Támogatási összeg: 1 670 000 000 Ft
Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2022. december 31. 
Kivitelezés helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Jókai u. 20

A fejlesztéssel érintett ingatlan: Ciszterci Szent István Gimnázium

A projekt részletes szakmai tartalma:

A bővítés célja a gimnáziumban jelenleg tanuló 630 gyerek és a közel 60 fős tanári kar számára a vonatkozó szabvány előírásainak maradéktalanul megfelelő oktatási intézmény megteremtése, mivel a jelenlegi helyzet távolról sem elégíti ki ezeket a követelményeket.

A tervezés során fontos szempont volt az akadálymentesség, a környezettudatosság és az energiatudatosság szempontjainak betartása. A bővítéssel biztosítható az iskola számára az előírás szerinti, összesen szükséges 20 db osztályterem, az oktatáshoz elengedhetetlen csoportszobák, szaktantermek, előadók.

Az új sportközpont, a megújuló díszterem és tornaterem között kerül elhelyezésre. Az egység kétszintes, melynek alsó szintje a terepszint alatt helyezkedik el. Fő eleme az új sportcsarnok, amely 2 szint magas, zárófödémének szintje a földszint feletti födém. Azzal egy szinten kapnak helyet a diákok öltöző egységei, a testnevelő tanári irodák, és a kondicionáló terem. A földszinten zsibongó, étterem, melegítőkonyha, és a hozzá szükséges WC csoport került elhelyezésre. A terek között a tudatos tervezésnek köszönhetően átlátások, vizuális kapcsolatok alakulnak ki, a természetes fény bejut a fő helyiségekbe. Ezzel is minimalizálva a térszín alá helyezett terek „pince” érzetét. A sportlétesítményeket magába foglaló épülettömeg kapcsolódik a sportudvarhoz és a díszudvarhoz is. Az új sportcsarnok szervesen integrálódik az iskola funkcionális rendjébe multifunkciós térként, de bekapcsolható a város és a környék sport, valamint kulturális életébe is.

A tényleges tantermi kapacitás bővítését célozza meg a sportcsarnok és közösségi terület feletti két új emelet, amelyben 12 tanterem kerül kialakításra. A főépülethez kapcsolódó épületszárnyban kap elhelyezést az új tanári egység a szükséges kiszolgáló helyiségekkel együtt, amely méltó elhelyezést biztosít a gimnázium tanári kara számára, kényelmes, nyugalmas, szeparált munkavégzést tesz majd számukra lehetővé.

Projekttel kapcsolatos további információ kérhető: hivatal@ocist.hu

A projekt Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg.

Kormnany 2018