A Zirci Ciszterci Apátság által fenntartott  Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma energetikai felújításai munkálatai a KEHOP-5.2.3-16-2016-00046 azonosító számú pályázati forrás segítségével valósul meg.

Ajánlattételi felhívás:
https://www.dropbox.com/s/hd2wkr8w46x7lld/dokumentacio_pecs_NLgimnazium_05_29_bontas_06_12_vegl.pdf?dl=0

Műszaki tartalom:
https://www.dropbox.com/s/l955de8xwu4luwz/Muszaki_tartalom_Pecs_Nagy_Lajos_05_29.zip?dl=0

Bontási jegyzőkönyv: https://www.dropbox.com/s/57bbi1ujvu2zqol/CRNLG%20Energetika%20bont%C3%A1si%20jegyz%C5%91k%C3%B6nyv%20%C3%A9s%20jelenl%C3%A9ti%20%C3%ADv.pdf?dl=0

Zirci Ciszterci Apátság


 

Szechenyi Jel UjA Zirci Ciszterci Apátság Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett: Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc

Projektösszeg: 150 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósítási időszak: 2017. február  1. – 2017. december  31.

Kivitelezés helyszíne: 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. (Hrsz: 18370)

A fejlesztéssel érintett ingatlan: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma

Honlap: zirciapatsag.hu

 

A projekt részletes szakmai tartalma:

A KEHOP-5.2.3-16-2016-00046 azonosító számmal nyilvántartott támogatási kérelem keretében Zirci Apátság 150 000 000 Ft támogatásban részesült Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága jóvoltából, melyhez a forrást a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt előzménye a KEOP-7.13.0/15-2015-0013 – as azonosító számú pályázat, melyet a Zirci Apátság konzorciumban valósított meg.

A Zirci Ciszterci Apátság célul tűzte ki, hogy épületenergetikai szempontból még elmaradott épületeit korszerűsítse, ezáltal hozzájárulva a nemzetgazdasági célokhoz, továbbá a komfortérzet növekedéséhez. Az intézmények üzemeltetése jelentős költségeket ölel fel, melyek a beruházás következtében jelentősen mérsékelhetőek. A fejlesztéssel érintett épület a pécsi székhelyű Nagy Lajos Gimnázium gimnáziumi szárnya. A fejlesztési tartalmát korlátozza, hogy az ingatlan műemléki oltalom alatt áll.

A Nagy Lajos Gimnázium szárnya illetve az udvari homlokzatok esetében megvalósul az épület hőszigetelése valamint a nyílászárók cseréje, korszerű, fa szerkezetűre az eredeti megjelenés szerint.  Az utcai homlokzatot tekintve, az alsó két szint nyílászárói kerülnek korszerűsítésre, mert korábban a felső két emeleté már megvalósult.  A kevésbé részlet gazdag felületeken a műemléki megkötések szerint végzünk hőszigetelési nyílászáró korszerűsítési munkálatokat. A lapostetős részen valamint a padlásfödémen az energetikai szabályozás valamint tűzvédelmi rendelet szerinti előírásokhoz igazodó mértékben kerül hőszigetelés felhelyezésre. A villamos energiafelhasználás

részleges lefedésére, a lapostetős valamint a déli irányzatú

tetőkre összesen 31 kWp  napelemes rendszer kerül telepítésre.

 A gépészeti rendszer távhő alapú, ezért jelen szakági fejlesztés az

épületben nem történik. A támogatási kérelem során igényelt összeg

150 000 000 Forint, mely alapján a Széchenyi 2020 KTK szerinti

csomagbesorolások közül az infrastrukturális fejlesztésekhez tartozó

  1. kommunikációs csomagban foglaltakat kell a Zirci Ciszterci Apátságnak megvalósítania.

 

Projekttel kapcsolatos további információ kérhető:

Apáti Hivatal

e-mail: hivatal [kukac] ocist.hu

tel.: (88) 593 650