Minden teremtmény Istentől kapta a létét. Az ember tudatosan is tartozik ezért Istennek hálát adni és elismerni Isten abszolút rendelkezési jogát felettünk. Ez az imádás. De Isten nekünk szeretetből adta létünket és életünket, és azt is megmondta, hogy a saját örök boldogságában is részesíteni akar minket. Ezért viszontszeretettel is tartozunk. Mivel Ő tudja, hogyan lehet az Ő boldogságába eljutnunk, hittel és engedelmességgel el kell fogadnunk tanítását, parancsait. Isten nekünk ajándékozta Önmagát szent Fia személyében, és a Vele való egyesülés a legjobb, sőt egyetlen módja, hogy örök célunkat elérjük. A Jézus Krisztussal való egyesülés Istentől adott módja a keresztség szentsége és folytatólagosan a többi szentségek. Ennek szüntelen tudatos megújítása részünkről az önátadás, önmagunk odaajándékozása szeretetből Istennek Jézus Krisztus által. Ez minden keresztény (megkeresztelt) ember lehetősége, kötelessége.

A szerzetesek ezt az önátadást hármas fogadalommal teszik: a szegénység által lemondanak minden birtoklásról, a tisztasággal a testi élvezetekről, az engedelmesség által saját akaratuk megvalósításáról. Más szóval: Istennek adják, vagyis felajánlják javaikat, testüket, lelküket. Hogy ezt könnyebben megvalósíthassák, lehetőség szerint eltávolodnak a világtól, hasonló gondolkodású társakkal családias közösségre lépnek, alávetik magukat egy elöljárónak, és így sok kísértést eleve kizárnak életükből, egymást támogatják a cél felé haladásban, és az apát (elöljáró) személyében isten irányítása alá helyezkednek. Szent Benedek szabálykönyve, a Regula, a hármas fogadalmat az állhatatosságban, az erkölcsi tökéletességre törekvésben és az engedelmességben fogalmazza meg. Az állhatatosságot, vagyis a jóban való kitartást maga az Úr Jézus hangsúlyozza, és a fogadalom épp arra szolgál, hogy az ember megszilárdítsa saját akaratát a jó elhatározásban. Az erkölcsi tökéletességre való törekvés magába foglalja mind a szegénység, mind a tisztaság vállalását.

A szerzetesi család minden tagja osztozik a közösség lelki javaiban, vagyis az egymásért való imádságban, egymás szeretetében és egymás jócselekedetekkel szerzett érdemeiben.

Érdeklődni lehet: hivatal@ocist.hu 

 

Aktuális programok

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30