EEÖR-KP-1-2021/1-001201 Műemlék plébániatemplom állagmegóvó vakolási és vízszigetelési munkái

Kedvezményezett: Zirc Római Katolikus Plébánia

Támogatási összeg: 14 500 000 Ft

Megvalósítási időszak: 2021. január 1. - 2022 december 31.

Kivitelezés helyszíne: 8420 Zirc I. András tér

A projekt részletes leírása:

Az 1740-ben épült – és a zirciek által csak kistemplomként említett – épületet még 1780-ban megnagyobbították, és így nyerte el mai formáját. Szentélye egyenes záródású, boltozatai csehsüveg alakúak, fakarzata pedig azokra a kőoszlopokra támaszkodik, amelyek a környezetében feltárt románkori templomból származnak. Különleges érték a szentélyben álló Pieta-szobor, amelyhez hasonló csak nagyon kevés található a világban.

A zirci Római Katolikus Plébánia a Magyar Kormány Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása elnevezésű programjából 14,5 M Ft támogatást nyert el a kistemplom felújítására, ehhez került még saját forrásként további 1 M Ft. A 2022-ben indult és az év végére befejeződött beruházás során először a templombelső fa elemeinek, szobrainak műemléki felújítására került sor, majd a lábazati vízszigeteléssel folytatódott a munka. A faszerkezetek megvédése érdekében a felázott vizes vakolatot lebontották, így megfelelően kiszáradhattak az épület falai.

A lábazati vakolat vizesedése a felhúzódó nedvesség miatt azonban továbbra is veszélyt jelentett a falfestményekre. A lebontott vakolat helyére ezért szárító vakolat került, hogy ezzel megakadályozható legyen a nedvesség felszívódása a festményekhez. Oldalirányból, az aljzat felől érkező nedvesedést kavicsfeltöltéssel, szivárogtató ágy kialakításával sikerült megszüntetni. A torony vizesedését injektálásos módszerrel kellett megállítani. A vakolathibák kijavítása után a torony teljes egészében fehér színű homlokzati színezést kapott.

A felújított, megszépült Fájdalmas Szűzanya templom még sok száz évig hirdetheti Isten dicsőségét a zircieknek és minden idetérő vendégnek.

 

Kistemplom Belso Elotte 1   Kistemplom Belso Utana  Kistemplom Felujitas Elott 1  Torony Felujitva

 

Ko2021