EGYH-KCP-14-P-0141 – „Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása”
Kedvezményezett: Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc
Támogatási összeg: 50 000 000 Ft
Megvalósítási időszak: 2014. december 01. – 2015. december 31. 
Kivitelezés helyszíne: 3300 Eger, Széchenyi út 17.
A fejlesztéssel érintett ingatlan: Ciszterci Szent Bernát Templom

A projekt részletes szakmai tartalma:
Az egri Szent Bernát Ciszterci Borgia Szent Ferenc templom szentély mennyezetének és párkányzat alatti falainak restaurálásával a célunk a főoltárral egységesen megjelenő barokk tér eredeti állapotának visszaállítása és bemutatása. A projekt keretében a falfelületek restaurálására került sor, a szakmai beszámolónkban ennek főbb fázisait mutatjuk.

Elsőként a vastag por és szennyeződésréteg eltávolítása került sor, amelyet száraz módszerrel valósítottunk meg. A porréteg fellazítása után a felületeket leporszívóztuk.

Az eredeti felületekre felvitt enyves festékrétegeket nedves eljárással távolítottuk el, így került felszínre a barokk festékréteget. Az alsó szakaszoknál az olajfestékkel készült átfestést hőpisztoly segítségével távolítottuk el. A mész felületbe beszívódott barnás színű réteget, mechanikus és vegyszeres módszerrel tisztítottuk le. A feltárás után a felületen megmaradt szennyeződéseket száraz-mechanikus módszerrel távolítottuk el, amelyek elsősorban a későbbi javításokból származó vakolat és glett maradványok voltak. A teljes feltárás után elkészült a teljes kártérkép, s ezután kezdődött a konzerválás folyamata.

Az eredeti barokk festékréteget jó állapotban találtuk, emiatt teljes felületen történő impregnálásra nem volt szükség. Tisztítás közben helyenként szükségessé vált a meglazult, porlékonnyá vált festékszigetek lokális rögzítésére. A vakolat helyenkénti, repedéseit, feltáskásodását és a falazattól való elválását speciális anyag injektálásával rögzítettük vissza. Ezt követően kerülhetett sor az esztétikai helyreállításra.

Az esztétikai helyreállítás beavatkozásai során a vakolat hiányait oltott mész és mosott, osztályozott kvarchomok megfelelő arányú keverékével pótoltuk, az eredeti vakolathoz hasonló szilárdságú és környezetükbe beilleszkedő faktúrájú kiegészítéseket alakítottunk ki, ezután következhetett a vékony rétegű festőalap folytonossági hiányainak pótlása.

A festés esztétikai helyreállításának célja az eredeti festett felületek megőrzése és bemutatása volt. A festékréteg folytonossági hiányainak mértéktartó, környezetébe illeszkedő retusálásához és a hiányzó részeken esedékes rekonstrukciók kivitelezéséhez az eredeti technikához hasonló mész kötőanyagú, optikai és fizikai tulajdonságokkal rendelkező festéket használtunk. A falkép stílusának és állapotának megfelelően a kisebb folytonossági hiányoknál és a kopott felületeknél beilleszkedő retust alkalmaztunk az egységes esztétikai látvány eléréséhez. A formai rekonstrukciót csak olyan hiányzó részeknél alkalmaztuk, ahol az eredeti felületek alapján a rekonstrukció hitelesen kivitelezhető volt. A rekonstrukciókat is restaurátori módszerekkel alakítottuk ki, az eredeti retusált felülethez igazodva.

Így a restaurálás eredményeként az eredeti barokk falfelületeket helyreállítottuk. A falfestések helyreállítása után a főoltár restaurálásával az egész szentély-tér visszanyeri eredeti pompáját. Ez a szentmiséken résztvevőknek is igazi lelki élmény, de minden látogatónak is művészeti élmény, hogy hazánk egyik legszebb barokk templomát, annak szentélyét eredeti szépségében láthatja.

Projekttel kapcsolatos további információ kérhető: hivatal@ocist.hu

A projekt Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg.

Korm Tam 2014