„Isten kegyessége az egész életen keresztül tart, úgyhogy semmi kétség nem lehet afelől,
hogy nincs számodra hasznosabb és kedvezőbb, mint ami az Ő akaratának megfelel.”
(Szent Bernát)


A Ciszterci Rend Zirci Apátsága hozzátartozói és rendtársai
nevében is, fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva jelenti, hogy

KATONA FERENC FARKAS
ciszterci rendi áldozópapot

életének 90., szerzetességének 71., áldozópapságának 61. évében,
a szentségekkel megerősítve 2019. február 9-én hazahívta a mennyei Atya.
Istenben boldogult testvérünkért a vigaszt adó, engesztelő szentmiseáldozatot
2019. február 19-én 11 órakor a Zirci Apátsági Bazilikában mutatjuk be,
és ezt követően a zirci temető ciszterci sírkertjében helyezzük örök nyugalomra.Istenben boldogult testvérünk 1929. május 8-án Tápiósülyön született. Középiskolai tanulmányait a budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban 1939–1947 között végezte. 1947. augusztus 29-én Zircen a Ciszterci Rendbe lépett, 1948–1950 között teológiai tanulmányait végezte Zircen. 1950 szeptemberében elöljárói bíztatásra több növendéktársával elhagyta az országot, majd letartóztatták és 1950–1954 között bebörtönözték. 1954–1957 budapesti gyári munkás és a Hittudományi Akadémia teológus hallgatója. 1957. június 23-án szentelték pappá Győrben.
Káplán 1957–1959 Halásziban, 1959–1962 Szőnyben, 1962–1972 Sopron, Szent Domonkos templomban, 1972–1976 Sopron, Szent Margit plébánián. Plébános 1976–2007 Hidegségben. Lelkész 2007–2011 Zircen, a Szent Bernát Idősek Otthonában. 2011-től nyugállományban.