„Isten szeretésére az ok maga az Isten. A mérték:
hogy e szeretetnek nincs mértéke.” (Szent Bernát)A Ciszterci Rend Zirci Apátsága hozzátartozói és rendtársai
nevében is, fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva jelenti, hogy

BÁN ZOLTÁN ELIZEUS
ciszterci rendi áldozópapot,
a Zirci Apátság egykori kormányzóperjelét, Zirc Város Díszpolgárát

életének 88., szerzetességének 70., áldozópapságának 59. évében,
a szentségekkel megerősítve 2019. február 21-én hazahívta a mennyei Atya.

Istenben boldogult testvérünkért a vigaszt adó, engesztelő szentmiseáldozatot
2019. március 1-én 11 órakor a Zirci Apátsági Bazilikában mutatjuk be,
és ezt követően a zirci temető ciszterci sírkertjében helyezzük örök nyugalomra.

Istenben boldogult testvérünk 1931. április 3-án Kaposváron született. Középiskolai tanulmányait a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumban 1941–1949 között végezte. 1949. augusztus 29-én Zircen a Ciszterci Rendbe lépett, első fogadalmát 1950. június 22-én tette le. 1950 szeptemberében elöljárói bíztatásra több növendéktársával elhagyta az országot, majd letartóztatták és Magyarországra visszatoloncolva 1950–1954 között bebörtönözték.
1954-ben győri szeminarista, ahonnan szerzetessége miatt 1955-ben elbocsájtották. 1955 Püspökszentlászlón, majd Verőcén a Migazzi Otthonban, végül a Székesfehérvári Papi Otthonban gondnok 1957-ig. 1956. október 11-én tett egyszerű örökfogadalmat Bodajkon. 1957. februártól 1959-ig a Budapest Központi Szeminárium kispapja. 1960. április 2-án szentelték pappá Budapesten. 1959–1963 Piliscsabai Szeretetszolgálatnál anyagbeszerző. 1960–1962 lelkipásztori kisegítő. 1963. augusztus 15-én ünnepélyes örökfogadalmat tett Pannonhalmán. 1962–1969 könyvelő a Pannonhalmi Szociális Otthonban. Lelkész 1969–1973 Hejcén. Káplán 1973–1981 Nagynyárádon. Plébános 1981–1984 Bükkösdön, 1984–1988 Görcsönyben.
1988-tól újra rendi keretben. 1988–1994 novíciusmester Nagyvenyimi Rendházban, közben plébános 1989 Apátszálláson, 1990-től Baracson is és 1993-tól Nagyvenyimben is. 1994–2008 novíciusmester Zircen. Elöljárója kérésére licenciátust és Phd-t szerzett 1995–2002 között. 2004–2011 perjel Zircen. 2010. decemberben kormányzóperjel Zircen. 2008–2011 Plébános Zircen. 2011-ben Zirc város díszpolgárává választották. 2012-től nyugállományban.